Cennik usług
(obowiązuje od 1 maja 2014 r.)

 

I. Przy pobycie cało- lub wielodniowym, cena wynosi 90 zł za każdy dzień - bez względu na godzinę, o której pies przyjedzie do Hotelu. Cena ta nie obejmuje kosztu wyżywienia.

II. W przypadku pozostawienia psa w Hotelu na kilka godzin, cena pobytu wynosi:
1. za pierwszą godzinę - 40 zł,
2. za każdą kolejną godzinę - 10 zł, przy czym maksymalny dzienny koszt pobytu psa nie przekroczy 90 zł.

III. Na życzenie, świadczymy usługi dowiezienia psa do Hotelu i odwiezienia go do domu. Koszt transportu wynosi 1,80 zł za każdy przejechany kilometr. Koszt ewentualnego transportu psa do weterynarza, wynosi 1,80 zł za każdy przejechany kilometr.

* * * * *

1. Płatności za pobyt psa w Hotelu regulowane są w dwóch ratach (szczegóły - Rezerwacja):
a) 50% w ciągu trzech dni roboczych po dokonaniu rezerwacji,
b) 50% w dniu odbioru psa z Hotelu.

2. Zmiana Cennika nie dotyczy psów, dla których miejsce w Hotelu zostało zarezerwowane przed tą zmianą.

Wszystkie ceny podane są w PLN i zawierają podatek od towarów i usług VAT, obowiązujący w dniu podpisania umowy (obecnie 23%). Wystawiamy faktury VAT.

Projektowanie Stron Internetowych Vanti