Adres: Hotel dla Zwierząt "ALFA"
05-530 Dobiesz
ul. Szkolna 5
 
Telefon: 504-075-520
E-mail: recepcja@hotelalfa.pl
Strona WWW: www.hotelalfa.pl
 
Rachunek bieżący 93 1090 1694 0000 0001 1138 8341
(prowadzony w Banku Zachodnim WBK S.A. we Wrocławiu
I Oddział w Piasecznie)
 
Polisa ubezpieczenia OC w PZU S.A. nr TPP 24114000, ważna od 17 sierpnia 2013 r. do 16 sierpnia 2014 r.
 
REGON 141756993
NIP 951-141-40-49
Projektowanie Stron Internetowych Vanti